LOgga alla kan
MEDIYOGA

Hälsa, närvaro i nuet, och styrka att acceptera det som händer och hantera det du vill förändra.

Utövande av yoga ger tydligt mätbara effekter på din hälsa, både fysiskt, mentalt och emotionellt. I Sverige är yoga som terapi och rehabilitering på uppgång, med MediYoga som en av de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen.

MediYoga kan bland annat hjälpa dig som är stressad, utbränd, har ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar eller migrän och huvudvärk – och är även bra i förebyggande syfte. Teknikerna utgår från Kundaliniyoga, ayurveda och kinesisk medicin, och deras effekt har fastställts genom forskning.